Ceník ubytování
+ podmínky storna pobytu

1 noc za osobu-ve všech apartmánech  400 kČ

Děti do 2 let  150 Kč

Děti do 12 let 300 Kč


Pronájem hospůdky jednorázový poplatek 2000 kč


Minimální délka pobytu 2 noci,jinak příplatek 20%

SILVESTR CENA NA OSOBU 550 KČPodmínky storna pobytu

V případě nezaplacení zálohy, ze které by bylo možné storno poplatky odečíst, má ubytovatel právo zaslat objednavateli fakturu ve výši storno poplatků.

Závěrečná ustanovení:

  1. Tyto podmínky jsou platné a účinné ode dne 1. ledna 2018.
  2. Vztahy mezi objednatelem a ubytovatelem se řídí ustanovením těchto storno podmínek.
  3. Storno podmínky se vztahují pouze na potvrzené písemné objednávky (e-mail, dopis).
  4. Zrušení objednávky pobytu lze provést pouze písemně (e-mail, dopis), které je potvrzeno ze strany ubytovatele.
  5. Tyto obchodní podmínky trvají i po ukončení ubytovací smlouvy mezi ubytovatelem a Storno podmínky se vztahují na zrušení rezervace ubytovacích, stravovacích a ostatních služeb ze strany objednavatele. 
  6. Storno poplatek se účtuje z důvodu nevyužité rezervace kapacity. objednatelem.

  • Storno podmínky vztahující se na zrušení rezervace ubytování ze strany hosta 

  • Storno pobytu více než 30 dní před nástupem: bez poplatku
  • Storno pobytu 30-14 dní před nástupem: 50% z celkové zálohy
  • Storno pobytu 14 a méně dní před nástupem: 100% z celkové zálohy

V případě předčasného ukončení pobytu nevzniká nárok na vrácení peněz.

Pozor! V době Silvestra  jsou zálohy nevratné!

Doporučujeme uzavřít si u některé z pojišťoven pojištění na storno poplatky.